fbpx

Husorden

Når du melder dig ind på Efterskolen Flyvesandet, siger du ja til en helhed. For at helheden kan fungere, har vi en række forventninger til dig:
 

Vi forventer, at du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet. Det gælder både de daglige gøremål, den boglige undervisning, linjeundervisningen og fællesskabet i øvrigt
Det betyder bl.a., at vi forventer, at du møder til tiden til undervisningen, fællesarrangementer, måltider osv., hvor der er mødepligt samt at du møder forberedt og deltager aktivt og positivt i undervisningen og samværet.

Vi forventer, at du er en god kammerat
Det betyder, at vi forventer, at du tager hensyn til andre, at du medvirker til at opbygge et positivt fællesskab på skolen og at du tager din del af ansvaret for, at alle trives og føler sig hjemme på skolen.

Vi forventer, at du respekterer natteroen
– Det betyder, at vi forventer, at du er på dit eget værelse fra kl. 22.15 til kl. 6.30, at der er ro, at der ikke spilles musik o.lign.

Vi forventer, at du passer godt på skolen, mens den er din
Det betyder, at vi forventer, at du omgås skolens bygninger og inventar med respekt og benytter skolens faciliteter med omtanke og undlader at øve hærværk af nogen art.

Vi forventer, at du som en selvfølge følger de anvisninger, du får fra skolens personale.

Du må ikke indtage alkohol, være påvirket af eller i besiddelse af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer af nogen art i forbindelse med dit efterskoleophold.
Alkohol, hash og andre euforiserende stoffer er strengt forbudt på skolen samt til og fra skolen.

Overtrædelse af ovenstående husorden kan i yderste konsekvens medføre, at du mister retten til at være elev på skolen.

Regler for slik og sodavand på vores efterskole


Slik og sodavand* er på Efterskolen Flyvesandet forbeholdt elevernes værelser. Eleverne må gerne nyde slik og sodavand på deres egne værelser, men ikke på skolens andre områder.

Fra weekendstart til søndag klokken 19.00 må eleverne dog gerne nyde slik og sodavand på skolens andre områder.

Skolens personale kan ved særlige lejligheder beslutte at fravige fra ovenstående.

For skolens ansatte er ovenstående politik også gældende (Lærerværelset og kontorer kan dog, om nødvendigt, benyttes til at nyde slik og sodavand).

*”Slik og sodavand” dækker over: slik, sodavand, juice, müslibarer, chips, kiks, nudler, varme drikke osv.

Spiser du for meget sukker? Klik her for at finde ud af det

Efterskole outdoor - nordisk friluftsliv