fbpx

Økonomi

Ved optagelse betales 3.000,- kr. i indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke. Inden skolestart betales endvidere 1.000 kr.  i depositum, som tilbagebetales ved skoleårets slutning efter evt. fradrag for ødelagt inventar.

I skoleåret 2020/21 er ugeprisen 2.495,- kr. i 42 uger. Herfra trækkes et tilskud fra staten vis størrelse er afhængig af husstandens indkomst. For at få en idé om, hvad I helt konkret skal regne med at skulle betale, kan I lave en beregning på Efterskoleforeningens hjemmeside. Skolen sørger for at søge statsstøtten. Skolepengene betales over 10 rater, første gang 1. juli og herefter hver måned fra 1. september til 1. maj.

Ugeprisen inkluderer alle undervisnings relaterede aktiviteter, ture og rejser.


Individuel elevstøtte

Efterskolen har mulighed for at tildele et beløb i støtte til forældrenes egenbetaling.

Bevilling af støtte er baseret på et individuelt skøn. Individuel elevstøtte kan søges, hvis den aktuelle indkomst er væsentligt lavere i forhold til beregningsåret, eller hvis man på anden måde har svært ved at klare den økonomiske side af efterskoleopholdet. Indkomstnedgangen på ikke være selvvalgt. Støtten søges af forældrene ved at sende en begrundet ansøgning til skolen.

Efterskole outdoor - nordisk friluftsliv