fbpx

Er du interesseret i jagt og natur?

På jagtlinjen arbejder vi med de grundlæggende færdigheder inden for jagt:

 • Vildt- og revirpleje
 • Hundearbejde – skolen har en meget kompetent hundetrænere ansat
 • Praktisk vildtkending
 • Våbenhåndtering
 • Afstandsbedømmelse
 • Etikken omkring jagt
 • Flugtskydning
 • Praktisk jagt
 • Anvendelse af vildtet – vi laver altid mad af det nedlagte vildt primært på skolens shelterområde.

Dine holdkammerater på jagtlinjen

Eleverne på denne linje kommer med vidt forskellige forudsætninger – elever, der er blevet ”flasket op” med jagt, elever for hvem jagt er en ny og uudforsket verden, elever med jagtegn og elever uden jagttegn – her er der plads til alle…

Jagttegnsprøve på Efterskolen Flyvesandet

På jagtlinjen har du mulighed for at gå op til den nye jagttegnsprøve, men det vil – af hensyn til jagten – foregå i foråret – hermed er der også skabt et fornuftigt erfaringsgrundlag til jagtprøven. For de elever, der ønsker at tage jagttegn i efteråret opretter skolen et valghold, der bruger både valgholdstimer og undervisning i weekender for at få de bedste muligheder for at bestå jagtprøven. For alle, der tager jagttegn på skolen gælder i øvrigt, at træning til haglskydeprøven primært foregår i privat regi.

Som elev på Efterskolen Flyvesandets jagtlinje, har du mulighed for, at have din egen jagthund med og modtage træning af meget kompetent hundetræner.

Jagtåret på Efterskolen Flyvesandet

Opstart (august og september)

Når skoleåret starter banker jagtsæsonen på døren – hvorfor vi bruger tiden til at få ”banket rusten af haglbøsserne”, klargøre jagten herunder opbygning af skjul m.m.

Vi har vores eget jagtområde på ca. 140 ha, som vi skal passe og pleje og bruge til jagt, når den tid kommer. Samtidig har vi har et rigtigt godt samarbejde med godset Egebjerggård, hvor elever hjælper til ved godsets jagter, og fra tid til anden giver skytten en hjælpende hånd med fasanopdræt og andre praktiske gøremål.

Oktober – Januar

Efteråret og vinteren benyttes til at drive så meget praktisk jagt, som vores revirer kan bære. Vi skal desuden på en fælles skoletur til Læsø, hvor jagt også vil indgå. Vi vil herigennem stifte bekendtskab med forskellige jagtformer.

Der vil primært blive drevet jagt efter:

 • Hare
 • Fasan
 • Svømmeænder
 • Duer
 • Grågæs, hvis heldet er med os
 • Råvildt til den heldige – skolen har lov til at nedlægge 6 stk. råvildt på terrænet
 • 2 dåvildt –  eleverne har mulighed for at nedlægge 2 stk dåkalve på skolens jagtområde.
 • I samarbejde med Aage V. Jensen Fonden drives der trykjagt/pürschjagt efter dåvildt på Ejlinge & Langø Plantage
 • Klapper – og slyngeljagt på Gyldensteen Gods.
Februar – Juni

Når jagtsæsonen er ved at være forbi i Danmark forlænger vi den en smule, idet jagtlinjen selvfølgelig skal jage på skolens fælles vinterfriluftstur i Norge. Her går vi, iført snesko og masser af varmt tøj, på jagt efter småvildt i fjeldet.

Men – det er også tiden – for de elever, der ikke har jagttegn – til at få næsen i jagtbøgerne og få gjort klar til forårets jagtprøver.

De elever, der allerede har jagttegn skal lave forskellige former for jagtrelevant arbejde:

 • Fremstille en jagtkniv
 • Bygge skydestiger
 • Hvis vi har ræve i fryseren, prøver vi at strejfe dem og garve skindene
 • Hvis man endnu ikke har riffeltegn – forberedes til evt. riffelprøve
 • Og meget mere…

Vildtpleje • Våbenhåndtering • Jagtetik • Jagttegn • Riffeltegn Flugtskydning • Bueskydning • Buejagttegn

Efterskole outdoor - nordisk friluftsliv