fbpx

Praktiske musiske fag. Praksisfaglighed bliver en obligatorisk del af udskolingen fra skoleåret 2019.

Et bredt flertal af Folketingets partier er med en ny politisk aftale enige om at styrke de praktiske og musiske fag i de ældste klasser i folkeskolen. Aftalen gør det blandt andet obligatorisk i udskolingen at have et praktisk/musisk valgfag, som kan afsluttes med en prøve.