Science/Outdoor

En stor del af indholdet på outdoor linjen er baseret på traditionelt nordisk friluftsliv. Vi bruger meget tid i skolens shelterområde. Her arbejdes med basal lejrlivskultur og ikke mindst grundlæggende teknikker inden for friluftslivets mange facetter. Skolen er placeret i et fantastisk terræn, så det er oplagt også at tilrettelægge ture i området og anvende de naturfaciliteter vi råder over lokalt.

Sciencedelen kommer ind i undervisningen på den måde, at der arbejdes med at udvikle og afprøve forskellige nye teknikker og ‘opfindelser’ der vil kunne bruges i lejrlivet. Kan vi gøre tingene anderledes og bedre, og hvad sker der, hvis…?

I perioder foregår undervisningen hovedsageligt indendørs; enten i værkstedet eller fysiklokalet. Tilsvarende arbejder vi her med at lave eksperimenter, bygge forskellige ‘maskiner’ eller afprøve mulighederne i forskellige materialer m.v.

Flere fag indgår med andre ord i undervisningen, og det er en linje, der på mange måder går fint i spænd med skolens øvrige linjefag og samtidig lægger op til samarbejde med dem.

Oplevelser • Nysgerrighed • Leg • Undersøgelse • Eksperimenter • Friluftsliv • Afprøvning og optimering