Efterskolen Flyvesandet 3746

9.KLASSE

400 M TIL HAVET • 10 M TIL SKOVEN • 0 M TIL SAMMENHOLD

FAGLIGT ENGAGEMENT

I 9. klasse på Efterskolen Flyvesandet undervises der ud fra fællesmål for 9.klasse og det vægtes at eleverne arbejder med fagligt engagement og fordybelse og hvert fag afsluttes med folkeskolens afgangsprøver. 

Eleverne i 9.klasse tilbydes skolens FP9 i følgende obligatoriske fag: Dansk, engelsk, matematik, tysk, biologi/geografi og fysik/kemi, historie/samfundsfag og idræt.

De bundne prøver i 9.klasse er mundtligt og skriftligt dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi.

Udtræksfag som kan trækkes er følgende: Engelsk skriftligt. Tysk skriftligt eller mundtligt, historie og samfundsfag mundtligt. Geografi og biologi. Mundtligt matematik og idræt praktisk og mundtligt.

Undervisningen lægger vægt på en tillidsbaseret undervisning imellem den enkelte elev og faglærere, samt fællesskabende klasserumsfællesskab. Eleverne tilbydes ligeledes fagdage, terminsprøver, projektuger samt anderledes uger med faglig indhold (se årsplan). Eleverne har løbende uddannelsesvejledning, samt foredragsholdere, der varierer i temaer til obligatoriske fællesmøder eller i klassen.

Cecilia

“JEG VALGTE EFTERSKOLEN FLYVESANDET FORDI DERES HESTELINJE ER UDELUKKENDE MED ISLANDSKE HESTE”

CECILIA TIDLIGERE ELEV PÅ FLYVESANDET

Sissel

“JAGTLINJEN PÅ EFTERSKOLEN, HAR VÆRET FANTASTISK. AT DELE EN LIDT MERE SPECIEL INTERESSE MED ANDRE UNGE HAR VÆRET EN STOR OPLEVELSE FOR MIG, OG NOGET JEG ALDRIG VIL GLEMME"

SISSEL TIDLIGERE ELEV PÅ FLYVESANDET

Skærmbillede 2021 03 18 Kl. 07.33.17

“MIT EFTERSKOLEOPHOLD HAR VÆRET DET BEDSTE DER ER SKET I MIT LIV. DET HAR VÆRET DEN FEDESTE OPLEVELSE PÅ MANGE PUNKTER"

RASMUS TIDLIGERE ELEV PÅ FLYVESANDET