fbpx

Plusfag på Efterskolen Flyvesandet

Efterskolens plusfag er en række fag, der alle sætter fokus på at udfordre dig og skærpe din nysgerrighed i forhold til konkret læring af færdigheder, hvor du både skal bruge hjerne og hånd. I Plusfag har du mulighed for at stifte bekendtskab med helt nye kundskabsområder, hvor færdigheder opøves og trænes. Hvert Plusfag har klare mål for færdighedstræningen og der er fokus på, at du bliver dygtig til at kombinere hoved og hænder, så dine praksisfaglige evner udvikles og styrkes. Plusfaget tilbyder et interesse- og fagfællesskab på tværs af linjeinteresser og klassetrin imens du er på efterskolen og det giver dig færdigheder du kan anvende til at kvalificere dit kommende uddannelsesvalg og et aktivt fritidsliv efter efterskolen.  Hvert Plusfag har relevante eksterne samarbejdspartnere, der giver perspektiver på hvad træning af konkrete færdigheder kan anvendes til.

Plusfag et halvårligt fag og der er god tid til fordybelse og grundighed med 3 timer ugentlig undervisning, samt to hele dage pr. Halvår.

Ved skolestart vælges Plusfag for første del af skoleåret.

Før juleferien vælges Plusfag for andet halvår af skoleåret.

Er du på skolens Hestelinje deltager du obligatorisk i Plusfaget Horesmanship i det første halve år.

 

Bueskydning

Skolen råder over egen klub under Bue-Danmark. Skolen har compoundbuer, recurvebuer og langbuer som skolen stiller gratis til rådighed med pile.

Bueskydning: Eleverne introduceres til langbue, recurvebue og compoundbue på indendørsbane på 18m.  og udendørs bane fra 8m til 40. Ligeledes introduceres eleverne til 3-d skydning på skolens areal.

Eleverne vedligeholder også udstyr, reparerer pile, hjælper til med at justere buerne. Der tilbydes tekniktræning samt forberedelse til buejagttegn.

Holdet tager på en tur til Pamhule træningscenter i foråret

Håndværk

I Plusfaget håndværk arbejdes der i skolens værkstedslokale med mange former for håndværk. Der arbejdes med mindre og større byggeprojekter og eleverne inddrages ofte i forbedringer og nytænkning af skolens inventar og undervises i grundlæggende håndværksmæssige færdigheder af faglærte håndværkere.

Adventure/Outdoor

I plusfaget ”Adventure” forbindes friluftsliv med forskellige aktiviteter. Vi er altid udenfor og bruger kroppen, blandt andet til forskellige udendørsaktiviteter som terrænløb, o-løb, cykling, bike’n’run, kajak, forhindringsbane osv. Teamwork og samarbejde er vigtigt i ”Adventure”, da vi laver adventureraces, konkurrencer og samarbejdsøvelser. Et musthave til dette PLUS-fag er JA-hatten og en masse energi!

Teknologi

I Plusfag Teknologi arbejder vi med udvikling af kendskab til forskellige facetter af faget.

Vi arbejder med kodning, både gennem programmer, Ultrabit og Lego Mindstorm.

Vi arbejder med flyvning af små droner og vi arbejder med 3D-animationer gennem forskellige programmer.

Vi besøger desuden forskellige virksomheder, som gør brug af ny teknologi og robotter i og omkring Odense. Vi får der igennem et indblik i, hvordan Teknologi anvendes i erhvervslivet og hvilke muligheder der er i forhold til uddannelse og karrieremuligheder inden for faget.

Horsemanship for ridelinjen

I timerne arbejdes der primært fra jorden. Fokus er på at opnå en ønsket adfærd hos hesten med så få signaler som muligt. Eksempler på indhold er: longearbejde, samarbejde med hesten med Pat Parellis ”syv lege”, div. tricks, agility på skolens bane i skoven etc.

Jagttegn for ikke-jagtlinjeelever i foråret

Skolen tilbyder eleverne på tværs af linjerne at kunne gå til jagtegnsundervisning i foråret, for at komme op til forårsprøven i jagttegn.

Eleverne undervises i jagttegnsmateriale og eleverne lærer om vildtet og skal ud på skolens terræn og observere fuglevildtet og pattedyrene, samt ikke mindst lære om tilberedelse af vildtet. Eleverne gennemgår et haglskydekursus, hvor de skal afskyde mindst 50 skud på skydebane med glatløbet haglgevær.

Eleverne bliver undervist af certificerede jagttegnslærere.

Efterskole outdoor - nordisk friluftsliv