fbpx

Nordisk Friluftsliv- en naturlig del af din tid på Efterskolen Flyvesandet.

Igennem Nordisk friluftsliv skal eleverne

  • Udvikle sociale, personlige og kropslige kompetencer
  • Opnå viden om samspillet mellem menneske, natur og kultur
  • Få erfaringer med og indsigt i friluftslivets betydning for sundhed og trivsel

Igennem Nordisk friluftsliv skal eleverne have mulighed for at

  • Opleve glæde og lyst til at udøve friluftsliv (bla. ved at sikre ejerskab, medbestemmelse og motivation for aktiviteterne)
  • En høj grad af praktiske arbejdsformer og læreprocesser i autentiske natur- og friluftslivsmiljøer

 

Igennem Nordisk friluftsliv skal eleverne opnå

  • Viden om og forudsætninger for at tage hensyn til naturen og udøve friluftsliv i et bæredygtigt perspektiv
  • Livslang glæde ved friluftsliv og alsidig fysisk aktivitet i naturen
  • Kunne tage ansvar for sig selv og hjælpe andre i sikker udøvelse af friluftsliv
  • Færdigheds- og Vidensmål opdelt efter kompetenceområder. Alsidigt og fysisk aktivt friluftsliv     Eleven har viden om sikkerhed i friluftsliv, sikkerhedsregler for udstyr, redskaber, bål samt hypotermi og sikkerhed i og på vand.

 

Orientering og vandring 

Eleven kan orientere sig i naturen ud fra kort, kompas og digitale virkemidler og kan regulere sin beklædning efter princippet om at være tør og varm.

Eleven har viden om kort og kompas samt korrekt beklædning i forhold til aktivitet, terræn og årstid.

Aktiviteter i og på vand

Eleven kan vurdere risici ved friluftsliv i og på vand samt udføre korrekt teknik og metode ved udvalgt friluftslivsaktivitet i eller på vand.

Eleven har viden om kvaliteter ved aktiviteter i og på vand og kan planlægge friluftsliv på eller i vand.

Efterskole outdoor - nordisk friluftsliv