IMG 4820

KOM MED PÅ TURENE TIL...

På Efterskolen Flyvesandet elsker vi oplevelser i naturen.

Dette være sig både i skolens dejlige og åbne omgivelser, men vi tillægger det også stor værdi at komme ud og opleve andre steder. Bl.a har vi været i Norge og på Læsø.