Efterskolen Flyvesandet 3909

PRAKTISK INFO

Læs de praktiske informationer om Efterskolen Flyvsandet.

INFORMATION MÅLRETTET

til dine behov

TRANSPORT

Der kører ikke offentlig transport direkte til Efterskolen Flyvesandet, men der er mulighed for at tage teletaxa fra Efterskolen Flyvesandet til Otterup, og videre derfra med offentlig transport med rutebil til Odense banegård.

- Afgang fra skolen fredag eftermiddag kl. 14:30
- Ankomst Odense Banegård kl. Ca. 15:15

- Afgang fra Odense Banegård søndag kl. 20:15
- Ankomst Efterskolen Flyvesandet kl. 20:45

Det koster 40,- kr. pr. vej, som afregnes på kontoret.

Ved forlængede weekender, helligdage og andre arrangementer på skolen kan bustiderne blive ændret. Dette vil der i hvert tilfælde blive gjort opmærksom på, både til eleverne ved samling og på forældreintra.

Har du spørgsmål vedr. kørsel, så kontakt skolen.

DSC 0102

HUSORDEN

Når du melder dig ind på Efterskolen Flyvesandet, siger du ja til en helhed. For at helheden kan fungere, har vi en række forventninger til dig:


Vi forventer, at du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet. Det gælder både de daglige gøremål, den boglige undervisning, linjeundervisningen og fællesskabet i øvrigt
Det betyder bl.a., at vi forventer, at du møder til tiden til undervisningen, fællesarrangementer, måltider osv., hvor der er mødepligt samt at du møder forberedt og deltager aktivt og positivt i undervisningen og samværet.


Vi forventer, at du er en god kammerat
Det betyder, at vi forventer, at du tager hensyn til andre, at du medvirker til at opbygge et positivt fællesskab på skolen og at du tager din del af ansvaret for, at alle trives og føler sig hjemme på skolen.

 

Vi forventer, at du respekterer natteroen
Det betyder, at vi forventer, at du er på dit eget værelse fra kl. 22.15 til kl. 6.30, at der er ro, at der ikke spilles musik o.lign.

Vi forventer, at du passer godt på skolen, mens den er din
Det betyder, at vi forventer, at du omgås skolens bygninger og inventar med respekt og benytter skolens faciliteter med omtanke og undlader at øve hærværk af nogen art.

Vi forventer, at du som en selvfølge følger de anvisninger, du får fra skolens personale.

Rygning og snus er forbudt
Det er ikke tilladt at ryge og indtagelse af snus er ligeledes forbudt og efter 1. august 2021 skærpet med total forbud imod indtagelse af nikotin-præparater.

Energidrikke er forbudt
Energidrikke ikke tilladt at indtage på skolen.

Du må ikke indtage alkohol, være påvirket af eller i besiddelse af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer af nogen art i forbindelse med dit efterskoleophold.
Alkohol, hash og andre euforiserende stoffer er strengt forbudt på skolen samt til og fra skolen.

Overtrædelse af ovenstående husorden kan i yderste konsekvens medføre, at du mister retten til at være elev på skolen.

Pakkeliste

Er du i tvivl om, hvad du skal pakke til et helt skoleår? Så kan du finde hjælpe i vores guide lige her:

Pakkeliste

Efterskolen Flyvesandet 3883
IMG 9892
IMG 0400

SLIK OG SODAVAND

Eleverne må gerne nyde slik og sodavand på deres egne værelser, men ikke på skolens andre områder. Fra weekendstart til søndag klokken 19.00 må eleverne dog gerne nyde slik og sodavand på skolens områder. Skolens personale kan ved særlige lejligheder beslutte at fravige fra ovenstående. For skolens ansatte er ovenstående politik også gældende (lærerværelset og kontorer kan dog, om nødvendigt, benyttes til at nyde slik og sodavand).

*”Slik og sodavand” dækker over: slik, sodavand, juice, müslibarer, chips, kiks, nudler, varme drikke osv.

ELEVRÅDET

På Efterskolen Flyvesandet har vi selvfølgelig et elevråd. Elevrådet holder møder efter behov. De snakker blandt andet om trivsel på skolen og kommer med ideer til ændringer og forbedringer.

Det er f.eks. elevrådet, der står bag oprettelsen af skolens motionsrum.
Elevrådet må ikke diskutere individuelle elev- eller lærersager.

Efterskolen Flyvesandet 2015 2016 Fællesbillede
Efterskolen Flyvesandet 3834