Forest

DOKUMENTER

DOKUMENTER

& POLITIKKER

PERSONDATAPOLITIK

Persondatapolitik

 

DATABEHANDLERE

Efterskolen Flyvesandets databehandlere:

Clio Online
Dataløn
Gyldendal
ITS Learning
Microsoft
UV Data
Viggo
EDB Brugsen
One.com

ANTIMOBBEPOLITIK

Trivsel på Efterskolen Flyvesandet – anitmobbestrategi

At eleverne trives, er altafgørende for deres sociale og faglige læring og personlige udvikling – derfor gennemsyrer arbejdet med trivsel og det relationelle alle facetter af dagligdagen på Efterskolen Flyvesandet. Det er vores mål, at skolens antimobbestrategi skal modvirke, at der forekommer mobning på Efterskolen Flyvesandet.

Hvad forstår vi ved mobning?

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en person over tid og kan omfatte:
- At udstille eller nedgøre en person negativt i tale, skrift eller digitalt.
- At sprede rygter om en person
- At udelukke en person fra aktiviteter gentagne gange
- At ignorere en person bevidst over tid
- At bruge trusler eller vold over for en person gentagne gange
- At få en anden person til at gøre ting, som denne ikke vil

Ydermere forstås handlinger, der angriber den ramtes følelser, værdighed og status ligeledes som mobning. Krænkende handlinger kan være direkte eller indirekte og kan også omfatte brug af elektroniske medier.

Mobning accepteres ikke på Efterskolen Flyvesandet. Flyvesandets værdigrundlag hviler på et fundament af frihed under ansvar og gensidig respekt mellem unge, voksne og forældre. Sårende eller nedgørende sprog mellem de unge og voksne på skolen accepteres ikke, hverken verbalt, nonverbalt eller på de sociale medier.

Efterskolens retningslinjer for forebyggelse og håndtering af mobning

Vi vil holde os ajour med tilfælde eller oplevelser af mobning på vores skole, ved systematisk at bringe det op på de ugentlige fællesmøder, ugentlige kontaktgruppemøder, klassemøder og ved individuelle samtaler med eleverne.

Elevernes rolle

Vi forventer, at eleverne henvender sig til en lærer eller anden ansat, hvis de er i tvivl om, hvordan de skal agere/reagere. Eleverne skal naturligvis støtte og deltage aktiv i skolens antimobbestrategi.

De ansattes rolle

Vi forventer, at skolens ansatte har fokus på at opspore, om mobning finder sted. Bliver man bekendt med mobning eller optræk til mobning, er det den enkelte medarbejders pligt at sørge for at videregive sin viden eller mistanke til forstanderen eller medarbejderrådet.

Forældrenes rolle

I tilfælde af, at vi oplever mobning, vil forældrene til de involverede blive inddraget.

Sammen kan vi sikre at alle på Efterskolen Flyvesandet trives og ikke udsættes for mobning.

COOKIEPOLITIK